Tr |  En |  Gr |  Mk  |  Sq  |  Hu 
Innovative Focus on Natural Mountain
Herbal-Flavored Cheese by Protecting Traditional Methods
Geleneksel Yöntemleri Koruyarak Doğal Dağ Bitkisi Aromalı Peynir Üretimine Yenilikçi Yaklaşım

Projenin Amacı

 

               Projenin temel amacı (I) doğal dağ bitkileri ile harmanlanan peynirlerde (ii) geleneksel üretim yöntemlerini korumak ve kullanmak, (iii) küçük ölçekli çiftliklerde genç kadın peynir üreticilerini korumak ve (iv) yenilikçi pazarlama tekniklerini oluşturarak e-ticaret yeterliliğini uygulayıp kırsal alanlardan kentsel alanlara geleneksel peynir ürünlerini ulaştırmaktır.

Ardahan bölgesinin engebeli bir coğrafyada olması ve zorlu iklime sahip sınırlı yaşam koşulları nedeniyle, genç nüfus kırsal bölgelerden büyük şehirlere göç etme eğilimi göstermektedir. 2013 yılında yayınlanan Türkiye İstatistik Kurumu Raporuna göre, Ardahan İli'nin nüfus artış yoğunluğu% 21 ile Türkiye genel nüfus oranı ile karşılaştırıldığında çok düşüktür. Göç oranına gelindiğinde, Ardahan ili, -22.9 oranı ile göç veren şehirler arasındadır. Genç nüfus, kendi potansiyelinden ve geçmişinden uzak yeni istihdam fırsatları aramaktadır. Öte yandan, genç kızlar, liseyi zorlukla bitirdikten veya okuldan ayrıldıktan sonra, evlenmeyi beklemekte ve annelerinden peynir ve süt ürünleri üretmek gibi öğrendiklerinin eserlerini devralmaktadırlar.


              IFCHEESE projesi, geleneksel teknikleri koruyarak ve göçün azaltılması ve geleneksel bilginin yeni nesillere aktarılabilmesi için genç kadınlara gelir sağlamak ve yenilikçi fırsatlar yaratarak eşsiz doğal dağ bitki aromalı peynirleri araştırıp, inceleyip belgeleyerek ulusal ve uluslararası platformda kültürel değerlerin paylaşılması amacını taşımaktadır.

              Projenin temel amacı, kültürel mirasın eşsiz üretim tekniklerini koruyarak peynir yapan genç kızların e-ticaretle organik ürünlerini pazarlayarak, denenmiş tatları üretmelerine yardımcı olmak; perakende maliyetler ve komisyon gibi ekonomi kayıpları yaşamadan tüketicilere doğrudan ulaşmalarını sağlamaktır.

 

Eposta : info@ifcheeseproject.com
Telefon : +90 478 231 75 75
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü
Türkiye Ulusal Ajansı
Avrupa Biriliği
Erasmus+
www.ifcheeseproject.com
2018

Görüntülenme Sayısı: 2118